Whatcom Community College

วิทยาลัยชุมชนวอทคอม เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตร 2 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Bellingham มลรัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นเมืองที่ผู้คนเป็นมิตร และเป็นที่รู้จักในด้านกิจกรรมกลางแจ้งที่ท้าทาย เมือง Bellingham ตั้งอยู่ทางเหนือของ เมือง Seattle และทางใต้ของ เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา

วิทยาลัยชุมชนวอทคอม เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งหลักสูตรอนุปริญญา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน   ที่ใช้ในการโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น รวมไปถึง หลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญา นักศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ทั้ง 4 ควอเตอร์ นอกจากนั้นชั้นเรียนยังมีขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนประมาณ 30 คนต่อชั้นเรียน

 

ทำไมต้องเลือกวิทยาลัยชุมชน Whatcom?                                

 • Bellingham เป็นเมืองที่ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร เหมาะกับการศึกษา
 • สามารถโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี
 • เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น เริ่มเรียนได้ในทุกๆ 5 สัปดาห์
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ผู้สอนสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด
 • ค่าเล่าเรียนไม่แพง และจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์
 • มีชมรมเพื่อนนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ทั้งเพื่อนต่างชาติ และเพื่อนชาวอเมริกัน
 • จัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ สำหรับนักศึกษานานาชาติตลอดทั้งปี  เช่น เล่นสกี เล่นเลื่อนหิมะ ปีนเขา พายเรือคายัก พายเรือแคนู บาบีคิวปาร์ตี้ ว่ายน้ำ เล่นเบสบอล และช้อปปิ้ง 
หลักสูตรอนุปริญญาเพื่อโอนย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี
         สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่  บัญชี บริหารธุรกิจ สารสนเทศ การศึกษาปฐมวัย ออกแบบ การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจักการงานสำนักงาน กายภาพบำบัด การค้าปลีก

สิ่งที่ต้องยื่นในการสมัครเข้าเรียน
 • ใบสมัครเข้าเรียน
 • ใบแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร(แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว)
 • จดหมายรับรองการเงิน
 • ค่าสมัคร USD 35
 • ไม่ต้องยื่นคะแนน TOEFL

 

    ค่าใช้จ่าย1 ปีการศึกษา (9เดือน)
    –  ค่าเล่าเรียน USD 8,957.40
    –  ค่าที่พักกับครอบครัวรวมค่าอาหาร USD 6,100
    –  ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น (ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารถเมล์)

 

โทรศัพท์:
0-2919-7750-51, 08-6377-9745
08-3815-8581, 08-6032-3250

E-mail:

study@absolutetix.co.th, absolutetix@hotmail.com

ABSOLUTE TIX ยินดีให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนทุกท่านที่สนใจเข้าเรียนที่ Whatcom Community College โทรศัพท์หรือส่งอีเมลล์เข้ามาติดต่อเราได้เสมอ หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครสามารถคลิก เข้าไปดูได้ที่ www.international.whatcom.ctc.edu หรือ www.whatcom.ctc.edu 

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service