University of Sunderland

University of  Sunderland

ตั้ง อยู่ระหว่างเมือง Leeds และ Edinburgh ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ สำหรับการเดินทางเข้ามาที่ตัวเมืองลอนดอน ใช้ใช้เวลาเดินทาง โดยรถไฟจาก Central London 3 ชั่วโมงครึ่ง Sunderland มีประชากรประมาณ 300,000 คน เป็นเมืองชายทะเลที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่มากมาย เป็นเมืองที่เงียบสงบ ค่าครองชีพไม่สูงมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้างสรรพสินค้า โรงหนัง ร้านอาหาร ผับ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ประเพณี และประวัติศาสตร์

University of Sunderland อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ได้รับ ความนิยมจากนักเรียนไทยในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เนื่องด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ด้วยเนื้อหาหลักสูตรหลากหลายเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรในด้าน Hospitality and Tourism ซึ่งติดอันดับ TOP 10 ในอังกฤษ นอกจากด้านวิชาการแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทุกคน ข้อสำคัญสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในเมืองนี้ ค่าครองชีพจะไม่สูงมากนัก นักศึกษาจะมีความเป็นอยู่ที่สบายกว่าที่ลอนดอน  และโอกาศการหางานทำหลังเรียนจบที่เมือง Sunderland จัดได้ว่าหางาน ค่อนข้างง่าย เนื่องจากในเมืองเป็นทั้งแหล่งอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว เพราะมีเพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น ทำให้บริษัทต่างๆ พากันมารับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่จากที่นี้

University of Sunderland มี 2 Campus คือ City Campus และ St. Peter Campus ซึ่งทั้งสองแคมปัสนี้อยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก นักศึกษาสามารถนั่งรถ mini Bus ของมหาวิทยาลัยได้ ฟรี ตลอดทั้งวัน หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโท ใช้เวลาในการเรียน 1 ปี แบ่งเป็น ทั้งหมด 3 ภาค โดย เรียน 2 เทอมและอีก1 เทอมทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาท่านใดที่มีความสนใจและมีแพลนว่าจะไปเรียนต่อไม่ควรพลาด จริงๆๆครับ สำหรับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบให้ ก็ลดไปถึง 1,500 GBP ติดต่อหาเราด่วนวันนี้นะครับ

โทรศัพท์:
0-2919-7750-51, 08-6377-9745
08-3815-8581, 08-6032-3250

E-mail:

study@absolutetix.co.th, absolutetix@hotmail.com

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service