Middlesex University 2012

Middlesex University

มหาวิทยาลัยที่มีการเดิน ทางไปมาสะดวกโดยรถไฟใต้ดินจาก Central London ประมาณ 20-25 นาที ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของเมืองลอนดอน มหานครแห่งประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ และสวยงาม ตามแบบฉบับ ของสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในหมู่นักศึกษาชาวอังกฤษ และนักเรียน ต่างชาติกว่า120ประเทศ โดยมีการจัด Ranking ให้อยู่ในรายชื่อของมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่มีคุณภาพทั้งด้านการ เรียนการสอน รวมถึงหลักสูตรที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก Quality Assurance Agency (QAA) ที่ audit ควบคุมคุณภาพมหาวิทยาลัยทุกแห่งในอังกฤษ

การ ที่ Middlesex University ตั้งอยู่ที่ลอนดอนเมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เพียบพร้อม ไปด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวกทุกๆ ด้าน รวมถึงทางด้านการคมนาคม ขนส่งในการ เดินทาง ไปยัง เมืองอื่นๆ ของสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ในการดำรงชีวิตอยู่ของนักเรียนไทยที่เมืองลอนดอน เป็นไปได้อย่างสบายเนื่องจากเป็นเมืองหลวงและมีความสะดวกสบายครบครัน ทุกอย่าง นักเรียนสามารถที่จะใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างมีความสุขในเมืองที่มีสีสัน แห่งการท่องเที่ยวและการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยได้ทำการเปิด สอน ครบทุกหลักสูตรทั้งด้านดนตรี ศิลปะ วิทยาศาตร์ การแสดง บริหาร วิศวกรรมศาสตร์ ไอที สื่อสาร สุขภาพและกฎหมาย ในวิทยาเขตหลัก 4 วิทยาเขตด้วยกันได้แก่

 • Hendon ซึ่งเป็น  Main Campus โดย Business School, School of Engineering and Information Sciences และหน่วยงานหลักๆของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่แคมปัสนี้
 • Trent Park เป็นที่ตั้งของภาควิชา Performing Arts ภาษาอังกฤษ วรรณคดี การแปล การออกแบบรวมทั้งภาควิชาสื่อสารมวลชน
 • Cat Hill เป็นที่ตั้งของ School of Arts and Design
 • Archway เป็นสถานที่สอนวิชาเฉพาะด้านทางการพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาเหตุที่ทำให้นักเรียนไทยเลือกไปเรียนที่ Middlesex University

 • เป็น มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการเรียนการสอนที่ ได้มาตรฐานสูง มีการตรวจสอบและควบคุมโดยสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร
 • มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักศึกษาชาวอังกฤษและนักเรียนต่างชาติกว่า120ประเทศ มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมทำให้เกิดการเรียนรู้และการแลก เปลี่ยน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นอกเหนือจากปริญญาที่นักเรียนจะได้รับ
 • มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 2 จากมหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักรให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนดี เด่น ซึ่งการันตีโดยสถาบันการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายจำนวนมากกว่า 300 หลักสูตรสำหรับระดับปริญญาตรี และกว่า 100 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท
 • มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรเตรียมความ พร้อมด้านภาษา (university pathway )แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากMiddlesex University ได้รับการจ้างงานสูงและประสบความสำเร็จใน อาชีพการงาน
 • มหาวิทยาลัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองลอนดอน มหานครแห่งประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ และสวยงามตามแบบฉบับของสหราช อาณาจักร
 • เมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพียบพร้อม ไปด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวก ทุกๆ ด้าน ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและส่งผลโดยตรงต่อการเรียนของนัก เรียน
 • ด้าน การคมนาคมขนส่งในการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร เดินทางไปมาสะดวกโดยรถไฟใต้ดินทั้งภายในลอนดอน และการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างเมือง  นอกจากนี้ลอนดอนยังเป็นเมืองที่มีสีสันแห่งการใช้ชีวิต การท่องเที่ยวและการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน

 • Transcript
 • Statement of purpose
 • Recommendation Letters
 • สำเนา Passport
 • ผลสอบ IELTS (ถ้ามี)

โทรศัพท์:
0-2919-7750-51, 08-6377-9745
08-3815-8581, 08-6032-3250

E-mail:

study@absolutetix.co.th, absolutetix@hotmail.com

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service