Olympic College

วิทยาลัยโอลิมปิก(OC) เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมือง Bremerton มลรัฐวอชิงตัน เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายมากกว่า 70 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรอนุปริญญา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น รวมไปถึง หลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญา วิทยาลัยมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 33 เอเคอร์

นอกจากนี้เมือง Bremerton เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีชื่อเสียงในชายทะเลฝั่งตะวันตก จากที่นี่มีเรือเฟอร์รี่บริการรับส่งไปกลับระหว่างเมือง Bremerton กับเมือง Seattle ใช้เวลาเดินทางไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง

 

ทำไมต้องเลือกวิทยาลัย Olympic?

●  รับประกันการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี

●  ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

●  เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย High School Completion

●  ไม่ต้องใช้ TOEFL  ในการสมัคร

●  ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก

●  ค่าเล่าเรียนไม่แพง และจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์

●  บริการจัดหาคู่ฝึกสนทนา ติวเข้มวิชาการเขียน และวิชาคณิตศาสตร์ฟรี

●  มีสโมสรนักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ

●  มีงานในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทำ

 

หลักสูตรอนุปริญญาเพื่อโอนย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี 
         สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี  ทัศนศิลป์ บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมและสังคมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ และศิลปะการแสดง

หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน

         สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่  ศิลปะการประกอบอาหาร ธุรกิจ  พยาบาล กายภาพบำบัด  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี สาธารณสุข และ ออกแบบ

 

สิ่งที่ต้องยื่นในการสมัครเข้าเรียน
  • ใบสมัครเข้าเรียน
  • ใบแสดงผลการเรียน, ใบประกาศนียบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว)
  • จดหมายรับรองการเงิน
  • ค่าสมัคร USD 35

 

ค่าใช้จ่าย1 ปีการศึกษา (9เดือน)

–  ค่าเล่าเรียน USD 8,775
–  ค่าที่พักกับครอบครัวรวมค่าอาหาร USD 5,175
–  ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น (ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารถเมล์)

 

 

โทรศัพท์:
0-2919-7750-51, 08-6377-9745
08-3815-8581, 08-6032-3250

E-mail:

study@absolutetix.co.th, absolutetix@hotmail.com

ABSOLUTE TIX ยินดีให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนทุกท่านที่สนใจเข้าเรียนที่ Olympic College โทรศัพท์หรือส่งอีเมลล์เข้ามาติดต่อเราได้เสมอ หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครสามารถคลิก เข้าไปดูได้ที่www.olympic.edu หรือ www.olympic.op-usa.com

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service