Hult International Business School

Hult International Business School

เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันได้ผลิตนักธุรกิจชั้นนำทั่วโลก เปิดสอนใน 5 วิทยาเขตได้แก่ บอสตัน ซานฟรานซิสโก ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ และ ดูไบ

 

 

 

ทำไมถึงเลือก Hult

 • สามารถเลือกเรียน และฝึกงาน ต่างวิทยาเขตได้
 • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำสิ่งที่ได้เรียนมาฝึกปฏิบัติจริง
 • เพิ่มโอกาสได้สานสัมพันธ์กับเครือข่ายนักธุรกิจจากทั่วโลก
 • เป็นสถาบันด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำ ที่เป็นที่ยอมรับ
 • วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองโดยสหรัฐอเมริกา
 • เป็นผู้นำเปิดสอนในสาขาวิชาใหม่ๆซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ emerging markets, digital marketing, social entrepreneurship, crowd sourcing

วิธีการสมัคร

 • กรอกแบบฟอร์มการสมัคร (พร้อมค่าสมัคร 150 USD)
 • เขียนบรรยายต่อวัตถุประสงค์ของการสมัครเรียนในสาขานั้นๆ (Statement Of Purpose)
 • ประวัติโดยย่อ (Resume)
 • จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ
 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • คะแนน GMAT และ/หรือ GRE

>> คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี <<

 • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade12)
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 หรือเทียบเท่า
 • TOEFL ibt 80 หรือ IELTS 6.0

>> คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท <<

 • จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • TOEFL ibt 90 หรือ IELTS 6.5
 • มีคะแนน GMAT 450 หรือ GRE (ในสาขาที่กำหนด)
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี สำหรับผู้สมัคร MBA


** สถาบันจะเปิดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นพร้อมกัน 
ในเดือนกันยายนของทุกปี

 

โทรศัพท์:
0-2919-7750-51, 08-6377-9745
08-3815-8581, 08-6032-3250

E-mail:

study@absolutetix.co.th, absolutetix@hotmail.com

 

ABSOLUTE TIX ยินดีให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนทุกท่านที่สนใจเข้าเรียนที่ Hult International Business School  โทรศัพท์หรือส่งอีเมลล์เข้ามาติดต่อเราได้เสมอ หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครสามารถสามารถคลิกเข้าไปดูค่าเรียน และค่าใช้จ่าย ต่อปีการศึกษา ที่นี่ >>> click here

 

line
footer
ABSOLUTE TIX | Study Abroad & Travel Service